41092
43092*

41093
43093*

50-120


50-240

Mufy przejściowe na napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV do wykonywania połączeń 3-żyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-żyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego YH(A)KXS [N(A)2XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].
Izolacja odtwarzana za pomocą papieru impregnowanego.
icon_pdf1.png
 icon_pdf1.png

41192
43192*

41193
43193*


50-120


50-240

Mufy przejściowe na napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV do wykonywania połączeń 3-żyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) z trzema 1-żyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego YH(A)KXS [N(A)2XSY], X(RU)H(A)KXS [N(A)2XS(FL)2Y].
Izolacja odtwarzana za pomocą taśmy samowulkanizującej.

 icon_pdf1.png

icon_pdf1.png