41292
43292*


41293
43293*


50-12050-240


Mufy przelotowe na napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV do wykonywania połączeń 3-żyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y). Izolacja odtwarzana za pomocą papieru impregnowanego.
 icon_pdf1.png
41392
50-240


Mufy przelotowe na napięcie 6/10 kV do wykonywania połączeń 3-żyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y). Izolacja odtwarzana za pomocą papieru impregnowanego.  icon_pdf1.png