Woltomierze Eazy Volt I. oraz II.  EN 61243-3 CE

 

Dane techniczne 

 

Eazy_Volt_II.jpg   
  Eazy Volt I
Eazy Volt II
Zakres napięciowy
6-690V AC/DC
Wyświetlacz LED LCD
Rozpoznianie biegunowości
W całym zakresie
Testowanie jednobiegunowych faz
100-690V AC
Mierzenie odporności
0-2 kOhm
Sprawdzanie ciągłości podłączenia
< 200 kOhm
Sprawdzanie kolejności faz
100-690V
Wykorzystanie światłowodu
TAK

 

Kody produktów:
Eazy Volt I: 401050
Eazy Volt II: 401055
Czujnik kontaktowy: 401052
Pokrowiec na miernik: 401053
Pokrowiec na sondę: 401054

 

 

Detektor Napięcia VKP-E-1 EN 61243-3 CE

Zastosowanie oraz funkcje detektora napięcia:
Urządzenie stosowane jest głównie w przypadkach ciągników elektrycznych działających na prąd stały (metro, tramwaje, trolejbusy).

Zakres napięciowy 600-1200V
Sygnał słyszalny od 450V
Detektor napięcia może być używany jedynie łącznie z izolowanym drążkiem manewrowym.
Kod produktu:
Zestaw: 515100
Metalowa skrzynka: 515102
VKP-E-1.jpg

 

 

 

Lokalizator zwarcia doziemnego VKP-FZK20 EN 61010-1  EN 61326-1 CE

Zastosowanie:
Lokalizator zwarcia doziemnego służy do znajdowania miejsc w których doszło
do zwarcia doziemnego w liniach napowietrznych średniego napięcia (SN).
Czułość urządzenia można dostosować przy pomocy przycisków.
Mierzone wartości wyświetlane są na wyświetlaczu LDC.

Kod produktu: 547916

VKP-FZK20.jpg

Komparator faz Niskiego napięcia (NN) dla sieci 0,4 kV

Zastosowanie:
Na sieciach trójfazowych 0,4kV komparator faz niskiego napięcia może określić fazy pomiędzy stacją bazową a dowolnym punktem na linii.
Nadajnik powinien być zawsze podłączony do przewodnika fazy na stacji bazowej.
Nadajnik i odbiornik komunikują się ze sobą na częstotliwości radiowej. Zasięg nadajnika jest różny, od 100 do 200 metrów, w zależności od transmisji sygnału RF.

VKP-FE/04
EN 61010-1
EN 61010-2-031
EN 61236-1 CE
Kod produktu: 547912

VKP-FE-04.jpg VKP-FE-04_21.jpg

 

Lokalizator kabli energetycznych VKP-IKA

Zastosowanie:
Lokalizator kabli energetycznych VKP-IKA służy do znajdywania kabli energetycznych nie będących pod napięciem. Zestaw składa się z dwóch urządzeń, nadajnika impulsowego zasilanego akumulatorami oraz odbiornika impulsowego zasilanego bateriami.

Po podłączeniu nadajnika do końca przewodu nie będącego pod napięciem, można zlokalizować jego położenie na każdej jego długości (w komorze kabla lub kanale kablowym) za pomocą odbiornika.

 

VKP-IKA.jpg VKP-IKA_2.jpg

Lokalizator kabli energetycznych VKP-KN-A/A


Zastosowanie:
Lokalizator kabli energetycznych jest w stanie określić dokładne położenie kabli energetycznych nie będących pod napięciem (do głębokości 1,5m). Urządzenie zbudowane jest z dwóch przyrządów. Przewód mierniczy nadajnika typ VKP-KN-A/A powinien być podłączony pomiędzy jedną fazą przewodu a uziemieniem ochronnym.

Nadajnik wysyła sygnał mierniczy o częstotliwości 32 kHz wzdłuż przewodu.
Odbiornik typ VKP-KN/V odbiera sygnał mierniczy o częstotliwości 32 kHz nadawany przez nadajnik. Odbiornik może odbierać różne częstotliwości sygnałów i może być ładowany za pomocą ładowarki. Gdy sygnał mierniczy zostanie odebrany, zapalą się diody LED a urządzenie będzie wydawało modulowany sygnał.
Zmieniając częstotliwość odbiornika, można wykryć ścieżkę wzdłuż której położony został przewód z dokładnością do 15 cm.

EN 61010-1
EN 61010-2-031
EN 61236-1 CE
Kod produktu zestawu: 515614

ZESTAW_515614.jpg

Lokalizator kabli energetycznych VKP-KN-H

Zastosowanie:
Lokalizator kabli energetycznych jest w stanie określić dokładne położenie kabli energetycznych pod napięciem (do głębokości 1.5m). Urządzenie zbudowane jest z dwóch przyrządów. Przewód mierniczy nadajnika typ VKP-KN-H/A powinien być podłączony pomiędzy jedną fazą przewodu a uziemieniem ochronnym.

Nadajnik wysyła sygnał mierniczy o częstotliwości 32 kHz wzdłuż przewodu.
Odbiornik typ VKP-KN/V odbiera sygnał mierniczy o częstotliwości 32 kHz nadawany przez nadajnik. Odbiornik może odbierać różne częstotliwości sygnałów i może być ładowany za pomocą ładowarki. Gdy sygnał mierniczy zostanie odebrany, zapalą się diody LED a urządzenie będzie wydawało modulowany sygnał.
Zmieniając częstotliwość odbiornika, można wykryć ścieżkę wzdłuż której położony został przewód z dokładnością do 15 cm.

Kod produktu zestawu: 515620
EN 61010-1
EN 61010-2-031
EN 61236-1 CE
Kod produktu zestawu: 515620

Zestaw_515620.jpg

Mini detektor napięcia przeznaczony do średniego napięcia (SN) VKP-36M

Zastosowanie:
Detektor napięcia służy do wykrywania napięcia w urządzeniach elektrycznych, których napięcie znamionowe wynosi od 10 do 36kV. Ten model detektora ma mniejszy wymiar niż inne typy. Dlatego jest on bardzo przydatny gdy dostęp do urządzeń elektrycznych jest utrudniony, np. w wąskich miejscach. O wykryciu napięcia informuje sygnał dźwiękowy i świetlny.

Przepięciowe napięcie znamionowe: 10-36kV

Maksymalne napięcie: 40,5 kV

Napięcie progowe: 3,6 kV ≤ Uk ≥ 4,5kV

Detektory Napięcia EN 61243-1

Te detektory napięcia służą do wykrywania napięcia znamionowego w urządzeniach średniego napięcia (SN) prądu zmiennego. Można ich używać używać z drążkami o odpowiednim napięciu względem mierzonych poziomów napięcia. O wykryciu napięcia informuje sygnał dźwiękowy i migające światło.

 

 

Dane techniczne   
Typ VKP-10
VKP-35 VKP-120
  VKP-10.jpg VKP-35.jpg  VKP-120.jpg
Znamionowe napięcie przepięciowe
3-10 kV 10-35 kV 120 kV
Maksymalne napięcie
12 kV 40,5 kV 120 kV
Napięcie progowe
1,1 kV ≤ Uk ≥ 1,3 kV 3,5 kV ≤ Uk ≥ 4,5 kV 18 kV ≤ Uk ≥ 48 kV
Kod produktu
505001 505002 505003

Wskaźnik przebicia Średniego napięcia (SN) do pomiarów sieci pod napięciem EN 61243-1

Zastosowanie:
Urządzenie służy do monitorowania napięcia sieci średniego napięcia (SN) podczas gdy są one pod napięciem. O wykryciu przebicia informuje sygnał dźwiękowy jak i migające światło. Urządzenie można użytkować jedynie wraz z drążkami manewrowymi, które są przystosowane do pracy z urządzeniem pod napięciem, oraz które posiadają odpowiednie napięcie znamionowe.

 

Dane techniczne   
Typ VKP-FAM 35
Znamionowe napięcie przepięciowe
6-35 kV
Maksymalne napięcie
40,5 kV
Napięcie progowe
1 kV ≤ Uk ≥ 2 kV
Kod produktu
515400

VKP-FAM-35

Obudowa klamry obejściowej wykonana jest ze stopu aluminium. Złącza oraz śruby z uchem wykonane są ze stopu brązu. Klamry te odpowiednie są do pracy metodą Hot Stick.

 

VKP-FAM-35.jpg
      
Dane techniczne
Kategoria nr.
RG3622-1
Zakres Klamry
Minimalny

#6 Miedź

ø 4mm

Maksymalny

900 MCM CAA (ACSR)

ø 29mm

Przybliżona waga (kg)
0,70 kg

Detektor Średniego Napięcia VKP-A-35

Urządzenie to służy do porównania faz w systemach Średniego Napięcia (SN) pod napięciem, które mają być ze sobą połączone. Każdemu krokowi testu towarzyszą sygnały dźwiękowe jak i świetlne. Urządzenie to może być używane z drążkiem manewrowym, którego napięcie znamionowe jest odpowiednie względem napięcia testowanego.

 

Dane techniczne       VKP-A-351.jpg   
Typ VKP-A-35
Napięcie znamionowe 10-35 kV
Maksymalne napięcie
40,5 kV
Napięcie progowe
3,5 kV ≤ Uk ≥ 4,5 kV
Kod produktu
505003

Łączony Jednobiegunowy Uzgadniacz Faz oraz Detektor Średniego Napięcia VKP-AF-638  EN 61243-1  EN 61481 CE

Zastosowanie:
Urządzenia tego można użyć do wykrycia napięcia w urządzeniach Średniego napięcia (SN) prądu zmiennego celem porównania faz. Urządzenie posiad dwa typy pracy Poszczególnym etapom detekcji towarzyszą sygnały świetlne i dźwiękowe. Urządzenie może być używane wyłącznie z drążkiem manewrowym, którego napięcie znamionowe jest odpowiednie względem napięcia testowanego.

   VKP-AF-638.jpg
   
Dane techniczne   
Typ VKP-AF-638
Napięcie znamionowe 3-85 kV
Maksymalne napięcie
40,5 kV
Napięcie progowe
1,9 kV ≤ Uk ≥ 2,4 kV
Kod produktu
515300

Uzgadniacz faz RF EN 61481 CE

Zastosowanie:
Urządzenie to słuzy do wykrywania faz w systemach które mają być ze sobą połączone w sieciach średniego napięcia (SN) będących pod napięciem. Urządzenie składa się z nadajnika, oraz odbiornika, które komunikują się ze sobą na częstotliwości radiowej. Odbiornik informuje o tym czy wykryta faza jest taka sama, czy też różni się od tej wykrytej przez nadajnik za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Porównanie faz ma charakter ciągły - nie ma limitu czasu. Odległość w jakiej urządzenia mogą się ze sobą komunikować to 15-20m Urządzenie to powinno być używane z drążkiem manewrowym, którego napięcie znamionowe jest odpowiednie względem napięcia testowanego.

 

VKP-RFA_nadajnik.jpg VKP-RFA_odbiornik.jpg
 NADAJNIK VKP-FF-35 EN61010-1 EN 61326-1 CE  ODBIORNIK

Detektor ciągłego napięcia na szynach

Zastosowanie:
Urządzenie to służy do ciągłego wykrywania napięcia na szynach zbiorczych, oraz w innych urządzeniach elektrycznych mających napięcie znamionowe 10-36 kV zaleca się użytkowania urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz do pomiarów urządzeń uzbrojonych, chronionych przed wilgocią. O obecności napięcia informuje migające światło. Urządzenie nie posiada własnego źródła zasilania, dlatego też czas jego działania jest nieograniczony. Urządzenia można również używać bez napięciowo o ile wyłączenie napięcia zostało dokonane zgodnie z procedurą.

kod produktu: 515185

 

BUS_BAR_1.jpg BUS_BAR_2.jpg BUS_BAR_31.jpg

Detektor Pola Elektrycznego

VKP-TD 50M jest odbiornikiem wysokiej czułości oraz selektywności. Urządzenie jest w stanie wykryć pole elektryczne wytwarzane przez przez przewody sieci elektrycznych 0,4kV. Za pomocą tego urządzenia możemy, ze względnie sporej odległości (kilku metrów), określić czy przewód jest pod napięciem a zmieniając siłę pola możemy sprawdzić czy wszystkie trzy przewody są pod napięciem. W podobny sposób w zamkniętych pomieszczeniach, na podstawie zmian pola elektrycznego możemy określić czy przewody znajdujące się wewnątrz muru są pod napięciem.

VKP-TD_50M.jpg

Detektor Pola Elektrycznego montowany na kasku VKP-D-35  EN 61326-1 CE

Zastosowanie:
Podczas wspinaczki na słup elektryczny, urządzenie zamontowane kasku i ochronnym emituje sygnał dźwiękowy gdy przewód do którego się zbliżamy jest pod napięciem. Gdy detektor jest zbliżany do przewodu pod napięciem wydaje coraz szybszy modulowany dźwięk.

Ur:10-35kV

 

kod produktu 515110

VKP-D-35.jpg

Ultradźwiękowy miernik wysokości przewodów

Zastosowanie:
Ultradźwiękowy miernik wysokości przewodów służy do mierzenia wysokości na której znajdują się przewody napowietrzne. Urządzenie może mierzyć i wyświetlać wysokość przewodów na 5 różnych wysokościach.

 

Dane techniczne       VKP-TD-04-20K.jpg
   
Typ VKP-UM-15
Zakres pomiaru wysokości przewodów (min 10 mm linia napowietrzna) 3-15m
Zakres pomiaru wysokości przewodów (min 5 mm linia napowietrzna) 3-10m
Zakres pomiaru wysokości przewodów (min 3 mm linia napowietrzna) 3-6m
Liczba mierzonych przewodów 5
Dokładność 1%; +/- 3 cyfry
Temperatura działania -15C  +45C (Wbudowana korekta temperatury)
Kąt stożkowy rozchylania się ultradźwięków 15 stopni
Zasilanie 2 wbudowane baterie Ni-Mh 9V
Żywotność baterii 700-800 Ładowań
Napięcie Ładowania Niezależna biegunowość 9-14V DC (Ładować baterie można przy pomocy adaptera AC lub w samochodzie)
Zużycie Prądu 30mA
Wśkaźnik niskiego stanu naładowania Informacja o wyczerpaniu baterii na wyświetlaczu LCD
Jednostka wyświetlanej wysokości cm
Kod produktu
547920